This Startup Raised $40 Million To Build A ‘Mini-Kaiser Permanente’ …